Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy informuje

Brak opisu obrazkaStosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy informuje, że na tablicy ogłoszeń  w  budynku Urzędu Gminy w Cisku  ul. Planetorza 52  został wywieszony  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisek przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu obejmujący działki niezabudowane o nr 465, 466, 503, 504, 505 położone w obrębie Łany oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bez przetargu  obejmujący  działkę nr 278 położoną w Cisku.

Wersja XML