Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na remont Domu Spotkań w Przewozie

Wójt Gminy Cisek
ogłosił przetarg nieograniczony

na remont Domu Spotkań w Przewozie.

Termin składania ofert : 27 październik 2005r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : 20 grudnia 2005r.

Szczegóły dotyczące przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale OGŁOSZENIA - Przetargi i zamówienia.

Wersja XML