Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

Z a r z ą d z e n i e Nr 43/2005
Wójta Gminy Cisek
z dnia 15 września 2005r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

Na podstawie art. 16 ust.1-5 i ust.7-8 ustawy z dnia 27 września 1990r. - o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz.544 z późn. zmianami )

§ 1.

Powołuję obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Cisek w składach:

  1. Balas Joanna
  2. Barczyk Ewa
  3. Cieślik Elżbieta
  4. Gramatyka Piotr
  5. Krajczyk Alicja
  6. Rojkiewicz Danuta
  1. Antonowicz Grażyna
  2. Matuszek Urszula
  3. Pietrzak Arkadiusz
  4. Skazidroga Barbara
  5. Wojtuś Józef
  6. Zganiacz Jacek
  1. Ciepielewski Mirosław
  2. Griner Hubert
  3. Kupka Walburga
  4. Mazurkiewicz Halina
  5. Michalczyk Tomasz
  6. Targos Maria
  1. Damboń Aneta
  2. Licznar Zbigniew
  3. Matuszek Elżbieta
  4. Michalczyk Anna
  5. Siembieda Czesław
  6. Zganiacz Dorota

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek.

Wójt Gminy Cisek
/-/ Alojzy Parys

W dniu 27 września 2005 roku odbyły się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP. Składy osobowe OKW po ukonstytuowaniu się przedstawiają się następująco :

  1. Krajczyk Alicja - Przewodnicząca
  2. Rojkiewicz Danuta - Z-ca Przewodniczącej
  3. Balas Joanna
  4. Barczyk Ewa
  5. Cieślik Elżbieta
  6. Gramatyka Piotr
  1. Antonowicz Grażyna - Przewodnicząca
  2. Zganiacz Jacek - Z-ca Przewodniczącej
  3. Matuszek Urszula
  4. Pietrzak Arkadiusz
  5. Skazidroga Barbara
  6. Wojtuś Józef
  1. Mazurkiewicz Halina - Przewodnicząca
  2. Targos Maria - Z-ca Przewodniczącej
  3. Ciepielewski Mirosław
  4. Griner Hubert
  5. Kupka Walburga
  6. Michalczyk Tomasz  
  1. Licznar Zbigniew - Przewodniczący
  2. Zganiacz Dorota - Z-ca Przewodniczącego
  3. Damboń Aneta
  4. Matuszek Elżbieta
  5. Michalczyk Anna
  6. Siembieda Czesław

 

Wersja XML