Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy

Wójt Gminy przedstawił Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Cisek za I półrocze 2005 roku". Dochody gminy za ten okres wykonano w 54 % planu dochodów a wydatki w 45 % planu wydatków.

Informacja dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w Dziale FINANSE I MIENIE - Budżet Gminy lub bezpośrednio pod adresem :
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_cisek&lad=00a&id_men=25&id_dok=301

Wersja XML