Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią

Pomoc finansowa12 sierpnia 2010 roku Sejm RP przyjął ustawę o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010r. Ustawa wprowadza możliwość udzielania właścicielom małych firm, rodzinnych sklepów, warsztatów usługowych, czy zakładów produkcyjnych zatrudniającym do 50 pracowników oraz osobom prowadzącym działalność agroturystyczną niskooprocentowanych pożyczek do kwoty 50 tyś zł.

Pożyczka przyznawana będzie na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Pożyczki udzielane będą przez fundusze pożyczkowe, z którymi minister gospodarki zawrze umowy określające szczegółowe zasady wsparcia. Okres ich spłaty będzie wynosił maksymalnie 3 lata.
Tym funduszem na Opolszczyźnie będzie dysponowała Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu.

Do wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca będzie musiał dołączyć:

Przedsiębiorca, który wykorzysta pożyczkę zgodnie z celem określonym w ustawie, może liczyć na jej umorzenie:

PDFUstawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych powodzią 2010r.pdf (320,50KB)

Na stronie internetowej www.mg.gov.pl dostępne są dodatkowe informacje o aktualnych formach pomocy dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej powodzi.

Wersja XML