Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg na adaptację pomieszczeń

Wójt Gminy Cisek
ogłosił przetarg nieograniczony

na adaptację pomieszczeń po byłej szkole w Steblowie na lokale mieszkalne.

Termin składania ofert : 14 listopada 2005r.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : 12 grudnia 2005r.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale OGŁOSZENIA - Przetargi i zamówienia.

Wersja XML