Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskiyj Môwy DANGA

Logo DangiOd dnia 3 czerwca 2008 roku działa w Cisku Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskiyj Môwy "DANGA". Zostało ono wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000307281.
Sześcioosobowy Zarząd oraz trzyosobowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie w/w wpisu do KRS i Statutu Tôwarzistwa.

Celem działania "DANGI" jest prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej ukierunkowanej na:

Zarząd DANGI i Statut
 
Wersja XML