Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Gmina Cisek jest członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego od 27 czerwca 1991 roku.

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym i działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Związek został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 25 czerwca 1991 r. pod pozycją 16.

Zebranie założycielskie Związku odbyło się 15 listopada 1990 r. a pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się 27 czerwca 1991 r.

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

  Związek jest:
 • jednostką należącą do sektora finansów publicznych,
 • organizacją non-profit,
 • dobrowolnym zrzeszeniem istniejącym na podstawie ustawy.

W swojej działalności Związek odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez gminy członkowskie.

Związek Gmin Śląska Opolskiego
ul. Piastowska 17,
45-082 OPOLE
telefon, fax : 077 / 454-59-11
E-mail : zgso@zgso.org.pl
Strona internetowa: http://www.zgso.org.pl

Wersja XML