Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Partnerskie spotkania u niemieckich przyjaciół w Körperich i Breitungen

W czasie wakacji, na zaproszenie niemieckich gmin Körperich i Breitungen, delegacje naszej gminy przebywały u niemieckich przyjaciół z partnerską wizytą. Poniżej przedstawiamy krótkie relacje z tych spotkań. 

Körperich
W dniach od 15 do 17 lipca 2005r. delegacja naszej gminy przebywała z przyjacielską wizytą w gminie Körperich. Okazją do partnerskiego spotkania były obchody 100-lecia powstania tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.
W uroczystociach wzięły również udział strażackie delegacje ościennych gmin i sąsiedniego Luksemburga.
Naszą gminę reprezentowali: Alojzy Parys - Wójt Gminy oraz Barbara Skazidroga, Teresa Mrozek i Rajmund Friszko (UG). W skład delegacji weszli również strażacy : Hubert Kirchniawy (OSP Przewóz), Roman Adam (OSP Rosz. Las), Adam Kirchniawy(OSP Dzielnica) i Norbert Ściborski(OSP Nieznaszyn).
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji strażaków, po czym nastapił przemarsz poszczególnych delegacji do domu kultury.Tu wszystkich gości powitał Komendant miejscowej straży pożarnej, który przybliżył zebranym historię OSP Körperich oraz przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności tej jednostki. Głos zabrał również Burmistrz Gminy Körperich - Dieter Lidwig oraz przedstawiciele władz wojewódzkich.
W imieniu naszej delegacji wystąpił Wójt Gminy Cisek - Alojzy Parys, który podziękował wszystkim strażakom za ich trud i odpowiedzialną służbę oraz wręczył strażakom z Körperich statuetkę Św. Floriana - patrona strażaków.
Główną atrakcją całej imprezy były strażackie pokazy sprawnościowe ochotniczych i zawodowych drużyn pożarniczych. Festyn zakończył się wieczorem wspólną zabawą.
W czasie wizyty w Niemczech delegacja naszej gminy zwiedziła gminę Körperich oraz spotkała się z przedstawicielami samorządu gminnego i strażakami. W toku prowadzonych rozmów wyrażono chęć wzajemnej współpracy pomiędzy strażakami obydwu gmin. Strażacy gminy Körperich zostali zaproszeni do naszej gminy na przyszłoroczne zawody sportowo-pożarnicze. Zaproszenie zostało przyjęte.

Warto przypomnieć, że umowę partnerską pomiędzy gminą Cisek i Körperich zawarto 8 sierpnia 2004r. a wizyta naszej delegacji była pierwszą w ramach tego układu.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Breitungen
VI Olimpiada Sportowa była okazją do złożenia w dniach od 19 do 22 sierpnia 2005r. przez delegację naszej gminy wizyty w partnerskiej gminie Breitungen. Na zaproszenie niemieckich przyjaciół do Breitungen pojechała ośmioosobowa grupa w składzie : Paweł Ryborz - Przewodniczący Rady Gminy oraz Jan Malik, Maria Michalczyk, Łukasz Albert, Joanna Balas, Aneta Damboń, Małgorzata Siegmann i Mirosław Ciepielewski.
Wieczorem, w dniu przyjazdu delegacja spotkała się z radnymi gminy Breitungen, gdzie przy degustacji śląskiego kołacza dyskutowano o problemach samorządowych.
Następnego dnia delegacja zwiedziła salę gimnastyczną, stary - do dzisiaj czynny młyn wodny, siedzibę miejscowej straży pożarnej oraz firmę "Wis Kunstoffe" zajmującą się skupem i przerobem plastiku. Odwiedziła również mogiłę byłego Burmistrza Guntra Hirscha, który był inicjatorem zawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy obydwoma gminami. W czasie trwającej Olimpiady nasza delegacja częstowała jej uczestników śląskim kołaczem oraz raciborskimi cukierkami "Mieszko". Wieczorem delegacja uczestniczyła w koncercie grupy "Wildbach" i pokazie sztucznych ogni oraz wspólnej zabawie.
W niedzielę grupa z Cisku zobaczyła starą kopalnię rudy żelaza oraz gminne przedszkole a także podziwiała popisy flisaków na rzece Wera w ramach trwającej Olimpiady. Członkowie naszej delegacji spróbowali również swoich sił w zmaganiach sportowych m.in. w tenisie stołowym, strzelaniu z łuku i wiatrówki oraz pchnięciu kulą i rzucie młotem. Po południu delegacja zwiedziła wieżę obserwacyjną "Ples-Turm".
Wieczorem przy kolacji odbyło się spotkanie z Burmistrzem Petrem Heimrichem, gdzie wymieniono wzajemne spostrzeżenia i podsumowano pobyt naszej delegacji w Breitungen a także omówiono wstępnie dalsze działania w ramach wzajemnej współpracy.

"Parterschaft" gminy Cisek z gminą Breitungen zawarty został 6 września 2002 roku, a obecna wizyta była czwartą od czasu podpisania układu partnerskiego.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML