Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych powołane do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP

Z a r z ą d z e n i e Nr 40/2005
Wójta Gminy Cisek
z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

Na podstawie art. 48 ust.1-9 i ust.11 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz.499 z późn. zmianami) 

§ 1.

Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Cisek w składach:

  1. Barczyk Ewa,
  2. Cieślik Elżbieta,
  3. Gawlica Izabela,
  4. Gramatyka Piotr,
  5. Krajczyk Alicja,
  6. Pazurek Natalia,
  7. Rojkiewicz Danuta,
  8. Rygol Justyna,
  9. Siegmann Małgorzata.
  1. Antonowicz Grażyna,
  2. Harnos Beata,
  3. Kochoń Monika,
  4. Matuszek Urszula,
  5. Pietrzak Arkadiusz,
  6. Skazidroga Barbara,
  7. Wojtuś Józef,
  8. Zganiacz Jacek.
  1. Ciepielewski Mirosław,
  2. Griner Hubert,
  3. Krybus Alicja,
  4. Kupka Walburga,
  5. Mazurkiewicz Halina,
  6. Michalczyk Tomasz,
  7. Targos Maria,
  8. Pasja Janusz.
  1. Damboń Aneta,
  2. Licznar Zbigniew,
  3. Michalczyk Anna,
  4. Mrozek Monika,
  5. Owczarek Krystian,
  6. Siembieda Czesław,
  7. Zganiacz Dorota.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Cisek.

Wójt Gminy Cisek
/-/ Alojzy Parys

W dniu 9 września 2005r. o godz. 13:00 odbyły się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych. Poszczególne komisje ukonstytuowaly się i ich skład przedstawia się następująco :

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Cisku

 • Siegmann Małgorzata - Przewodniczaca, 
 • Krajczyk Alicja - Z-ca Przewodniczącej,
 • Barczyk Ewa,
 • Cieślik Elżbieta,
 • Gawlica Izabela,
 • Gramatyka Piotr,
 • Pazurek Natalia,
 • Rojkiewicz Danuta,
 • Rygol Justyna.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nieznaszynie

 • Antonowicz Grażyna - Przewodnicząca,
 • Harnos Beata - Z-ca Przewodniczącej, 
 • Kochoń Monika,
 • Matuszek Urszula,
 • Pietrzak Arkadiusz,
 • Skazidroga Barbara,
 • Wojtuś Józef,
 • Zganiacz Jacek.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Łanach

 • Mazurkiewicz Halina - Przewodnicząca,
 • Ciepielewski Mirosław - Z-ca Przewodniczącej,
 • Griner Hubert,
 • Krybus Alicja,
 • Kupka Walburga,
 • Michalczyk Tomasz,
 • Targos Maria,
 • Pasja Janusz.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Roszowickim Lesie

 • Licznar Zbigniew - Przewodniczący,
 • Owczarek Krystian - Z-ca Przewodniczącego,
 • Damboń Aneta,
 • Michalczyk Anna,
 • Mrozek Monika,
 • Siembieda Czesław,
 • Zganiacz Dorota.

 

Wersja XML