Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W niedzielę 8 grudnia przyjedzie do Cisku Św. Mikołaj

Zapraszamy do G M I N N EGO  O Ś R O D KA  K  K U L T U R Y  W  C I S K U   w niedziele 08 grudnia 2013 r. o godz. 15:45 

na spotkanie ze Św. MIKOŁAJEM. 

Brak opisu obrazkaJeżeli chcesz,  aby Twoje  dziecko również uczestniczyło w tym spotkaniu zgłoś nam telefonicznie lub osobiście w godz. pracy GOK.      

Szczegóły pod nr tel.: 77 487 10 95  lub kom. 606 139 324.

Dyrektor
GOK Cisek 

Wersja XML