Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan imprez kulturalnych gminy na 2012 rok

PLAN
imprez kulturalnych Gminy Cisek
na 2012 rok.

 Dokładna data imprezy/ wydarzenia

 Miejscowość

 Nazwa imprezy / wydarzenia

 Pełna nazwa i dane teleadresowe organizatora

08.01.2012

 CISEK

 KONCERT NOWOROCZNY

 GOK CISEK 77/4871-095, gokcisek@op.pl

13.01.2012

 CISEK

BOBAS festiwal kolęd i pastorałek

 PRZEDSZKOLE CISEK, GOK CISEK 77/4871-095

14.02.2012

 CISEK

 WIECZÓR POEZJI MIŁOSNEJ

 GOK CISEK 77/4871-095

09.03.2012

 GOK CISEK

 KONCERT

 GOK CISEK 77/4871-095,

28.03.2012

CISEK

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS KROSZONKARSKI

PRZEDSZKOLE CISEK, GOK CISEK 77/4871-095,

01.04.2012

 CISEK

 ZDOBIENIE JAJA WIELKANOCNEGO konkurs otwarty

 PRZEDSZKOLE CISEK, PTTK CISEK, GOK CISEK 77/4871-095,

23.06.2012

 DZIERGOWICE-PRZEWÓZ

 POWITANIE UCZESTTNIKÓW SPŁYWU ODRĄ NA BYLE CZYM -FESTYN
PŁYWADŁA 2012

 UG CISEK UL. PLANETORZA 52, 47-253 CISEK

02-03.6.2012

 CISEK

 FESTYN ODPUSTOWY

 GARDEN CAFE CISEK 603 678 883 PARAFIA CISEK

04-05.8.2012

 CISEK

 SPOTKANIE POKOLEŃ HEIMATTREFFEN

 TOWARZYSTWO PROMOCJI I ROZWOJU WSI CISEK, PTTK CISEK,GARDEN CAFE CISEK, GOK CISEK 77/4871-095 E-MAIL; gokcisek@op.pl

 

     

18.12.2012

 CISEK

 FESTYN ŚWIĄTECZNY

 PTTK O/CISEK,PARAFIA CISEK, GOK CISEK GARDEN KAFE

 

 DATA: 03.10.2011
SPORZĄDZIŁ:  JÓZEF ZOREMBIK
TEL KOM   606 139 324
e-mail: 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI       GMINNY OŚRODEK KULTURY
                                                                   47-253 Cisek   ul. Planrtorza 30

Wersja XML