Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Wójt Gminy Cisek wydał w dniu 19 sierpnia 2005r. obwieszczenie w którym podał do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

Pełny tekst obwieszczenia zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale OGŁOSZENIA.

Bezpośredni dostęp pod adresem :
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_cisek&lad=00a&id_men=35&id_dok=286

Wersja XML